Wystąpił błąd w skrypcie. Błąd już został zgłoszony do administratora strony.Wystąpił błąd w skrypcie. Błąd już został zgłoszony do administratora strony.Wystąpił błąd w skrypcie. Błąd już został zgłoszony do administratora strony.Wystąpił błąd w skrypcie. Błąd już został zgłoszony do administratora strony. Piekarnia Mika - Andrzej Udziela


 Powitanie

Witamy serdecznie

Witamy serdecznie

MIKA jest istniej±c± od 1992 roku piekarni± znan± w województwie lubuskim przede wszystkim dzięki wysokiej jako¶ci i szerokiemu asortymentowi wyrobów.

Zapraszamy do zapoznania się z nasz± ofert±.

Co nowego?

Instytut Polskie Pieczywo
Piekarnia MIKA jest współzałożycielem i członkiem Instytutu Polskie Pieczywo

Chleb na ma¶lance
Chleb zawiera zamiast wody ma¶lankę, dzięki czemu ma lepsze walory smakowe i dłużej zachowuje ¶wieżo¶ć.
Sernik mojej babci
Sernik Mojej Babci
Sernik wzorowany na przepisie Koła Gospodyń Wiejskich, unikalna receptura zapewnia niepowtarzalny smak.
Chleb to podstawa
Badania naukowe prowadzone przez szereg uznanych instytutów i organizacji zajmuj±cych się problematyk± żywienia nie pozostawiaj± w±tpliwo¶ci: pieczywo (jako produkt przemiału zbóż) pełni kluczow± rolę w prawidłowo zbudowanej diecie. Co więcej, ma tę przewagę nad większo¶ci± innych artykułów żywno¶ciowych, że ze względu na swoje walory żywieniowe i zdrowotne CHLEB stanowi PODSTAWĘ W PIRAMIDZIE ZDROWEGO ŻYWIENIA!
Piramida ta obrazuje składniki i proporcje wła¶ciwie skonstruowanego jadłospisu. Spo¶ród wszystkich kategorii żywno¶ci, najczę¶ciej i w największym stopniu zalecane jest wła¶nie spożywanie produktów przemiału zbóż - przynajmniej 5 porcji dziennie (zalecenie to dotyczy przede wszystkim pieczywa pełnoziarnistego i mieszanego, natomiast pieczywo ''białe'' - zwłaszcza takie, które charakteryzuje ofertę sklepów wielkopowierzchniowych - nie powinno już być tak często spożywane, gdyż nie posiada analogicznej warto¶ci odżywczej). Instytut Żywno¶ci i Żywienia wskazuje: ''Produkty zbożowe powinny stanowić podstawowe Ľródło energii w diecie człowieka. Produkty te dostarczaj± węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego oraz białka ro¶linnego. Z witamin zawieraj± przede wszystkim witaminy z grupy B oraz witaminę E. Dostarczaj± również składników mineralnych takich jak: żelazo, miedĽ, magnez, cynk oraz potas i fosfor.
Czy ta wiedza jest jednak powszechna? Zdecydowanie za mało! Problemem jest również nie tylko brak wiedzy, ale wręcz pokutuj±ce błędne przekonania nt. pieczywa. Ma to swój wymierny wpływ na rokrocznie spadaj±ce jego spożycie - w roku 2006 do rekordowo niskiego poziomu 67 kg/osoba. Tym bardziej należy propagować jego rzeczywiste, korzystne dla zdrowia walory żywieniowe. Budowanie ¶wiadomo¶ci klienta jest jednym ze sposobów, aby zahamować spadek sprzedaży pieczywa. Niezbędne jest więc skierowane przekazu do jak najszerszego grona odbiorców. I piekarze maj± konkretn± możliwo¶ć zapewnienia, aby taka informacja docierała codziennie do milionów osób. Około jedna trzecia pieczywa jest bowiem sprzedawana w opakowaniach. Dajmy więc szansę klientom, aby dowiedzieli się, jak ważne jest pieczywo w prawidłowym żywieniu.